OTISK

OTISK

Your Personal Support OÜ
Sepapaja 6
15551 Tallinn
Estonia 🇪🇪

Phone: 0800 50 15 4740
E-Mail: office@your-personal.support

Your Personal Support OÜ jest zaufaną firmą e-Residency zarejestrowaną w Estonii.

Registry code: 14573219
VAT number: EE102101441
DUNS Number: 536393182

 

 

 

Upozornění: podle nařízení o řešení online sporů podle stávajícího zákona jsme povinni upozornit spotřebitele na existenci Evropské platformy pro řešení online sporů, která může být využita při urovnávání sporů, aniž by bylo nutné jít s problémem k soudu. Platformu zřizuje Evropská komise. Evropskou platformu pro řešení online sporů naleznete zde: http://ec.europa.eu/odr. Náš e-mail je: office@your-personal.support. Vezměte však prosím na vědomí, že nejsme ochotni účastnit se procesu řešení sporů v rámci Evropské platformy pro řešení online sporů. Využijte prosím naše výše uvedené e-mailové adresy nebo telefonního čísla a kontaktujte nás. Mějte prosím na paměti, že v souladu se zákonem o urovnávání spotřebitelských sporů (VSBG) Nejsme připraveni a ani povinni se účastnit řízení o urovnání sporů před spotřebitelskou rozhodčí radou.

Odmítnutí odpovědnosti – právní upozornění
1 Upozornění na obsah Volný a volně přístupný obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel těchto stránek však nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost a včasnost poskytovaných bezplatných a volně přístupných novinových návodů a novinek. Příspěvky se jménem odrážejí názory příslušného autora, které se vždy nemusí shodovat s názory poskytovatele. Pouhým vyvoláním obsahu zdarma a volně přístupného obsahu není uzavřen žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, pokud mu chybí právní závaznost poskytovatele.
2 Externí odkazy Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají příslušní provozovatelé. Poskytovatel zkontroloval obsah třetí strany, nejprve propojil externí odkazy a pak kontroloval, zda neexistuje nějaké porušení zákona. V době propojování nebyla zřejmá žádná porušení. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný ani budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá obsah, který stojí za odkazem nebo linkem. Neustálá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele důvodná, pokud neexistují konkrétní důkazy porušení zákonů. Jakmile však vyjde najevo, že jde o právní přestupek, okamžitě se tyto externí odkazy odstraní.

3 Autorská práva a doplňková autorská práva Obsah zveřejněný na této webové stránce podléhá německým autorským právům a doplňkovým autorským právům. Jakékoli použití, které není povoleno německými autorskými právy a pomocnými právy k autorským právům, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo držitele autorských práv. To se týká zejména duplikace, zpracování, překladu, ukládání, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo na jiných elektronických nosičích a v systémech. Obsah a práva třetích stran jsou označeny. Neoprávněné kopírování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo úplných stran není přípustné a je trestné. Pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití je povolena. Prezentace této webové stránky v externím rámci je povolena pouze s písemným svolením.

•4 Zvláštní podmínky použití Pokud se od výše uvedených odstavců odchylují zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky, musí to být výslovně uvedeno na příslušném místě. V tomto případě platí zvláštní podmínky v každém jednotlivém případě.